Zysk operacyjny wyniósł 10,62 mln zł wobec 7,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 901,36 mln zł w 2020 r. wobec 996,22 mln zł rok wcześniej. 93% udziału w przychodach Grupy wygenerowanych 2020 roku ma działalność budowlana realizowana przez ZUE.

Marża brutto wzrosła do 3,5% w porównaniu do 2,8% rok wcześniej, podano także.

"Rok temu o tej porze zaczynaliśmy mierzyć się z pandemią COVID-19, której skutki trudno było przewidzieć [...] Dziś mogę powiedzieć, że choć był to rok pełen nieznanych dotąd wyzwań Grupa ZUE dobrze zdała egzamin z jakości i efektywności organizacji - dzięki szybkiej reakcji i wdrożeniu odpowiednich procedur oraz odpowiedzialności naszych pracowników pandemia nie wpłynęła na sytuację finansową i organizacyjną grupy. Realizujemy wszystkie nasze projekty bez istotnych przeszkód, utrzymując odpowiedni reżim sanitarny w każdym obszarze działania. W efekcie w 2020 roku Grupa ZUE wypracowała 901,4 mln zł przychodów, czyli tylko nieznacznie (o 9,5%) mniej od osiągniętych w rekordowym dla grupy roku 2019. Jednocześnie poprawiliśmy wyniki na wszystkich poziomach. Zysk brutto grupy ze sprzedaży wyniósł 31,3 mln zł (+12%), zysk operacyjny 10,6 mln zł (+35%), EBITDA 23,9 mln zł (+14%) a zysk netto 4,3 mln zł (+13%)" - napisał prezes Wiesław Nowak w liście do akcjonariuszy.

"Było to możliwe m.in. dzięki dyscyplinie kosztowej oraz konsekwentnie podejmowanym działaniom w celu poprawy rentowności na starszych kontraktach kolejowych (pozyskanych w latach 2016-2017) i ich spadającemu udziałowi w naszym portfelu zamówień. W 2020 roku znacząca część tych kontraktów została zrealizowana, część zakończymy w tym roku" - dodał.

Spółka podała też, że w 2020 roku zmniejszyła poziom finansowania zewnętrznego finansując działalność operacyjną głównie z środków własnych. Na koniec roku poziom środków pieniężnych ZUE wyniósł 20,2 mln zł, natomiast kapitał pracujący wyniósł 36,4 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 4,36 mln zł wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)