"W 2020 roku kontynuowaliśmy politykę dzielenia się przez spółkę wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Wypłaciliśmy dywidendę 1,85 zł na akcję (18,44 mln zł). Stopa dywidendy wyniosła 4,2%. Warto podkreślić, że AC S.A. wypłaca dywidendę nieprzerwanie od debiutu giełdowego w 2011 r. Łącznie jest to kwota 243,4 mln zł. Także za 2020 rok zarząd zarekomendował wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję. Spodziewamy się, że bieżący rok będzie także okresem, za który akcjonariusze otrzymają dywidendę" - napisał Timoszuk w liście dołączonym do raportu rocznego.

11 marca 2021 r. zarząd AC zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto za 2020 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,2 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy. Rekomendacja zarządu spółki zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. AC podkreśla, że plasuje się w czołówce firm giełdowych pod względem stopy dywidendy.

Reklama

AC SA odnotowało 30,9 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 38,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 185 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)