Zagadnienia poruszane podczas debaty:

  • jak dotychczas wyglądało podejście do kwestii ESG, jeśli chodzi o krajowe instytucje finansowe? Jak wypadaliśmy w porównaniu z krajami zachodnimi?
  • z czego wynika zmiana, jaka dokonała się w tym względzie w ostatnich latach? Regulacji? Wzrostu świadomości klientów? Wymogów rynkowych?
  • rola akcjonariuszy – w tym państwa, inwestorów instytucjonalnych – którzy sami podlegają regulacjom dotyczącym ESG?
  • greenwashing w naszych instytucjach finansowych
  • znaczenie rozporządzenia SFDR – jak daleko można/warto ingerować regulacjami w funkcjonowanie firm?

Uczestnicy dyskusji:

  • Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim
  • Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami w PKN ORLEN
  • Przemysław Paprotny, lider usług dla sektora finansowego, partner PwC
  • Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor, Dział Produktów Informacyjnych i Wskaźników, GPW

Prowadzenie: Łukasz Wilkowicz, redaktor Dziennika Gazety Prawnej