W sierpniu 2020 roku włoska spółka Gi International, należąca do Gi Group, nabyła pakiet 9,49% akcji Work Service od współzałożyciela spółki - Tomasza Misiaka. Kilka miesięcy później Tomasz Misiak wystąpił przeciwko Gi z powództwem o anulowanie umowy sprzedaży akcji, a sąd okręgowy w Warszawie podjął automatyczną decyzję o zabezpieczeniu powództwa poprzez zamrożenie praw Gi do nabytych od niego akcji, przypomniano.

"Po wnikliwej analizie sprawy i przedstawionych przez strony argumentach sąd zadecydował o zniesieniu zabezpieczenia, przywracając Gi pełne prawa do nabytych akcji, w tym także prawa do głosu na walnym zgromadzeniu spółki. Dzięki temu Gi International, która posiada ponadto 41,22% akcji nabytych od innych akcjonariuszy, ponownie stała się akcjonariuszem większościowym Work Service S.A." - czytamy w komunikacie.

Reklama

CEO Gi Group Stefano Colli-Lanzi wskazał, że grupa liczy, że wkrótce sąd odblokuje także podwyższenie kapitału Work Service o 11 mln zł zatwierdzone przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w listopadzie 2020 roku, które - jak podkreślił - jest niezwykle ważne dla jej dalszego rozwoju.

"Korzystne dla nas rozstrzygnięcia sądu w połączeniu z ogłoszonym przez nas 15 marca br. wezwaniem do sprzedaży akcji oraz z rozpoczętymi właśnie negocjacjami z Work Service w sprawie zamiany długu spółki wobec Gi International na akcje składają się w spójny i jedyny możliwy scenariusz: osiągnięcie przez Gi większej kontroli nad Work Service aż do wycofania spółki z warszawskiej giełdy" - powiedział Colli-Lanzi, cytowany w komunikacie.

Dodał, że nawet, jeśli nie dojdzie - w wyniku wezwania na akcje - do wycofania Work Service z obrotu na GPW, grupa będzie miała kontrolę wystarczającą do skutecznego zarządzania spółką jako lokalnym oddziałem grupy.

15 marca 2021 r. Gi International ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji skierowane do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych Work Service, którego celem jest objęcie przez strategicznego inwestora branżowego 100% akcji spółki znajdujących się w wolnym obrocie na rynku giełdowym. Zaoferowana w wezwaniu cena w wysokości 1,45 zł za akcję jest o prawie 32% wyższa od średniego kursu akcji spółki z ostatnich 6 miesięcy przed wezwaniem. Jest to też najwyższa premia oferowana na GPW w ciągu ostatnich 3 lat. Termin zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji to 11 maja 2021 r., przypomniano w materiale.

Ponadto na początku kwietnia br. podpisany został list intencyjny pomiędzy Gi International a Work Service w sprawie restrukturyzacji zadłużenia wynikającego z umowy finansowej zawartej między spółkami z sierpnia 2020 roku. Jedną z dyskutowanych opcji jest konwersja całego zadłużenia Work Service S.A. wobec Gi na nowo wyemitowane akcje, co jeszcze bardziej zwiększyłoby udział Gi w spółce, a w konsekwencji doprowadziłoby do rozwodnienia udziału akcjonariuszy mniejszościowych.

"Zarówno negocjacje w sprawie konwersji długu na akcje, jak i wezwanie do sprzedaży akcji ogłoszone przez Gi mają na celu zapewnienie silnego i przejrzystego zarządzania spółką. Jeśli zakończą się sukcesem, mogą doprowadzić do wycofania spółki z warszawskiej giełdy" - podsumowano w komunikacie.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)