Zysk operacyjny wyniósł 97,18 mln zł wobec 50,19 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 103,1 mln zł wobec 56,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,46 mln zł w 2020 r. wobec 130,57 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020, pomimo wymagającego otoczenia pandemicznego, był dla naszej grupy rekordowy pod względem wypracowanych rezultatów. Osiągnięte rentowności są w skali branży, jak i całego rynku kapitałowego ponadprzeciętne. Istotnym, przełomowym wydarzeniem minionego roku była oferta publiczna, dzięki której płynność akcji spółki zasadniczo się zwiększyła. W efekcie Mo-Bruk cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, również zagranicznych, poszukujących podmiotów zaangażowanych w budowanie gospodarki obiegu zamkniętego" - skomentował prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 70,8 mln zł wobec 39,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych.

(ISBnews)