Klabater odnotował 37% wzrostu marży ze sprzedaży swoich gier w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Spółka przygotowuje się do dużych premier planowanych na kolejne kwartały - "The Crossroads Inn" na Xbox Series X/ Xbox One, a także "The Amazing American Circus" i "Moonshiners" na wszystkie platformy, podkreślono.

"W I kw. uzyskaliśmy ponad 860 tys. zł przychodu. Pomimo przygotowań do premier, spółka nie wygenerowała istotnych strat. Odnotowaliśmy za to wzrost marży ze sprzedaży produktów dzięki niższym kosztom sprzedaży" - powiedział joint-CEO Robert Wesołowski, cytowany w komunikacie.

Spółka odnotowała 0,86 mln zł przychodu ze sprzedaży gier, w porównaniu do 0,99 mln zł w I kw. 2020 r. Pomimo braku istotnej premiery w I kwartale 2021, Klabater miał 15 tys. zł straty netto. To kolejny kwartał, w którym głównym źródłem przychodów były tytuły z back-catalogu: "Crossroads Inn" oraz "Heliborn" - kluczowe filary stabilizujące wyniki spółki, zaznaczono.

W II kwartale br. zaplanowane są premiery obu w/w gier na konsolach Xbox i PlayStation, a w przyszłym tygodniu rozpoczną się szeroko zakrojone publiczne beta testy gry "The Amazing American Circus" na platformie Steam.

"Nasz kalendarz wydawniczy w 2021 roku jest bogaty w wydarzenia. Ostatnie miesiące poświęciliśmy przede wszystkim na przygotowania związane z 'The Amazing American Circus' i konsolową wersją 'Crossroads Inn'. W okresie od maja do grudnia planujemy wydać łącznie 10 tytułów na wszystkich najważniejszych platformach sprzętowych: PC, PlayStation, Nintendo Switch oraz Xbox. Sprawdzamy również możliwość ekspansji na smartfony, chcielibyśmy, aby 'The Amazing American Circus' była pierwszą grą z naszego portfolio, która zadebiutuje na urządzeniach mobilnych. Ważnym projektem będzie też planszowa wersja gry 'Crossroads Inn' - dodał joint-CEO Michał Gembicki.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)