"Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,1 zł. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 130 620 000. Ponadto ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 7 czerwca 2021 r., oraz termin wypłaty dywidendy na 15 czerwca 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Auto Partner odnotował 110,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 58,71 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 116,06 mln zł wobec 62,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)