Reklama

"W związku z odmiennym modelem biznesowym spółki od innych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z sektora bio-technologii, powstały wątpliwości dotyczące kwalifikowania pewnych zdarzeń gospodarczych. W związku z tym konieczne jest ustalenie sposobu prezentacji pewnych zdarzeń gospodarczych w sposób zarówno zgodny z MSSF jak i pozwalających inwestorom uzyskać w pełni wiarygodną informację dotyczącą sytuacji finansowej spółki" - czytamy w komentarzu zarządu.

Przejście na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jest pierwszym krokiem do przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW.

Spółka przewiduje, że historyczne informacje finansowe będą zamknięte do 10 czerwca i prospekt zostanie złożony w terminie do dnia 15 czerwca, podano także.

BioMaxima S.A. działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)