"Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego spółki. Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 r, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych. Wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 1 000 złotych do 13 000 000 złotych" - czytamy w projektach.

Reklama

"Założenia inwestycyjne obowiązującej na lata 2020-2022 strategii rozwoju oraz posiadany stan aktywów finansowych spółki uzasadniają ekonomiczny wymiar skupu akcji własnych w wysokości zaproponowanej" - dodano w uzasadnieniu.

W połowie maja prezes Adam Żurawski informował, że Aplisens bierze pod uwagę przeprowadzenie skupu akcji zarówno do celów programu motywacyjnego, jak i celem umorzenia. Powiedział wtedy, że "jeśli skup będzie, to jesienią tego roku".

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)