Warszawa, 11.06.2021 (ISBnews) - Oferta Konsorcjum Izostalu, Stalprofilu i Ferrum warta 186,4 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra, podała spółka. Z kolei oferta konsorcjum Izostalu i Ferrum warta 13,6 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania "Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice".

"Zgodnie z informacją udostępnioną na platformie zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A. […] oferta dla Części nr 1 ww. zamówienia złożona przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (lider konsorcjum), Ferrum S.A. (partner konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (partner konsorcjum) o wartości 186,4 mln zł netto, co stanowi 229,3 mln zł brutto, okazała się najkorzystniejsza" - czytamy w komunikacie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN1000 o łącznej długości około 79 km w terminie od 15 maja 2022 r. do 31 października 2022 r.

Reklama

"Oferta złożona przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (lider konsorcjum) oraz Ferrum S.A. (partner konsorcjum) o wartości 13,6 mln zł netto, co stanowi 16,7 mln zł brutto, okazała się najkorzystniejsza" - napisano w komunikacie dotyczącym drugiego z przetargów.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN500 o długości około 5 km oraz DN300 o długości około 7 km. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły 1,55 mld zł w 2020 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 551,4 mln zł w 2020 r.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)