Reklama

"Backlog projektów realizowanych i zakontraktowanych przez Onde wyniósł ponad 1 mld zł na koniec marca 2020 r. […] Spółka do tej pory zakupiła i zabezpieczyła portfel projektów o planowanej mocy ok. 458 MW oraz prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych ok. 734 MW, wobec których podpisane zostały listy intencyjne. Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takich, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza ich możliwą, szybką komercjalizację" - czytamy w komunikacie.

Onde zrealizowało lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy ok. 2 800 MW. Spółka wykonuje projekty dla renomowanych krajowych i zagranicznych inwestorów infrastruktury energetycznej oraz spółek sektora elektroenergetycznego.

"Bazując na swoim doświadczeniu w realizacji projektów dla największych inwestorów i deweloperów projektów OZE działających w Polsce, spółka poszerza swoją działalność o inwestycje w projekty OZE. W ramach tych projektów Onde będzie nabywać, dewelopować lub współdewelopować, budować, a następnie sprzedawać duże farmy fotowoltaiczne i wiatrowe" - czytamy dalej.

Onde posiada kompetencje projektowe instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych poprzez własne biuro projektowe IDE Projekt, które do tej pory zaprojektowało około 2 GW instalacji OZE.

W 2020 roku Onde miało 586,3 mln zł przychodów (+54% r/r), 46,2 mln zł EBITDA (+116% r/r) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140% r/r). W I kw. 2021 r. Onde wypracowało natomiast 229,6 mln zł przychodów (+246% r/r) oraz 18,9 mln zł EBIT (+ 17,6 mln zł r/r), podano także w materiale.

Onde potwierdziło dziś plany przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji na GPW - objęłaby ona do 8 250 000 akcji nowej emisji oraz do 8 848 700 akcji sprzedawanych przez Erbud oraz Jacka Leczkowskiego. Oferta ma ruszyć na przełomie czerwca i lipca, ale ostateczna decyzja będzie zależała od warunków rynkowych. Szczegóły na temat oferty zostaną opublikowane w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Erbud planuje sprzedać maksymalnie do 18,7% akcji spółki, które posiadać będzie na datę prospektu, natomiast Jacek Leczkowski planuje sprzedać maksymalnie do 24,3% akcji spółki, które posiadać będzie na datę prospektu.

(ISBnews)