"Udało nam się w ostatnich latach udokumentować prawie o 4 mld m3 więcej zasobów wydobywalnych gazu, natomiast projekt Smart Field to nowe wyżyny - w latach 2021-2022 dodatkowych zasobów wydobywalnych z posiadanych przez nas koncesji będzie ponad 7 mld m3" - powiedział Perkowski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że dzięki lepszemu zbadaniu złóż będzie możliwe bardziej efektywne wydobycie, a także dłuższa eksploatacja złóż.

"Wydłużenie pracy kopalń o średnio 10 lat to utrzymanie kilkuset miejsc pracy" - dodał wiceprezes.

Smart Field zakłada wykorzystanie chmury obliczeniowej i technologii takich, jak sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe do modelowania złóż węglowodorów. PGNiG podpisało umowę z Operatorem Chmury Krajowej w celu realizacji projektu.

Od 2019 r. PGNiG realizowało Zintegrowany System Zarządzania Złożem (tzw. "Cyfrowe złoże"), którego celem była optymalizacja działalności wydobywczej na wszystkich etapach - poszukiwania, rozpoznania oraz zagospodarowania i wydobycia.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.