"Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 1000 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 330 mln zł. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 330 000 niezabezpieczonych obligacji. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą zdematerializowane. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie ich do obrotu na rynku Catalyst, podano także.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)