"Po rozpatrzeniu wniosku spółki Private Equity Managers S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki [...] zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi akcjami - od dnia 21 czerwca 2021 r. [...] Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki Private Equity Managers S.A. [...], przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 18 czerwca 2021 r. (włącznie), tracą ważność;

Reklama

2) od dnia zawieszenia obrotu [...] zlecenia maklerskie na akcje spółki Private Equity Managers S.A. nie będą przyjmowane" - czytamy w uchwale GPW.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. Jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)