Dokonano również podziału liczby akcji pomiędzy inwestorów indywidualnych, którym ostatecznie zaoferowano 623 512 walorów, stanowiących ok. 8% oferowanych akcji, a inwestorów instytucjonalnych, do których trafi pozostałe 7 108 116 akcji. Data przydziału jest ustalona na 5 lipca.

"Oferta Shoper spotkała się z wysokim zainteresowaniem ze strony inwestorów. W trakcie spotkań roadshow otrzymaliśmy od inwestorów instytucjonalnych wiele pozytywnych opinii w kontekście naszego modelu biznesowego opartego na rozwiązaniach SaaS oraz pay-as-you-grow, który pozwala nam rosnąć wraz z użytkownikami naszej platformy. Potencjał do dalszego skalowania biznesu został oceniony pozytywnie, a przed nami wymagająca praca, aby zrealizować obraną strategię i w dalszym ciągu dynamicznie zwiększać wyniki rok do roku. Cieszy nas również zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych, którzy zyskują dostęp do kolejnego ciekawego podmiotu z ekspozycją na branżę e-commerce" - skomentował prezes Marcin Kuśmierz, cytowany w komunikacie.

Reklama

Przedmiotem oferty jest 7 731 628 akcji spółki, które reprezentują 27,11% kapitału zakładowego oraz 27,5% głosów na walnym zgromadzeniu (razem z opcją stabilizacyjną ok. 9% liczby akcji w ofercie). Oferującymi akcje są obecni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do niesprzedawania lub nie emitowania akcji spółki przez okres 360 dni po ofercie.

Menadżerami oferty są mBank, Biuro Maklerskie PKO BP oraz Wood & Company Financial Services.

Według zapowiedzi z prospektu emisyjnego, debiut giełdowy planowany jest około 9 lipca.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service).

(ISBnews)