Prace budowlane wynikające z umowy mają być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Trakcja podała, że realizacja ww. kontraktu stanowi kolejny krok ku dywersyfikacji działalności spółki oraz jej zaangażowaniu w inwestycje związane z budową i modernizacją infrastruktury transportu szynowego.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)