"W celu uchylenia sporów istniejących pomiędzy spółką a uniwersytetem i uniknięcia niepewności co do wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umów, spółka na podstawie ugody, zobowiązała się do zapłaty na rzecz uniwersytetu kwoty 6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, zapłata tej kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia stron objęte powyższymi sporami, a strony zobowiązały się złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody.

W ocenie spółki, powyższa ugoda nie będzie miała istotnego wpływu na jej wyniki finansowe, podano także.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)