Reklama

"Był to jeden z naszych nadrzędnych celów w ostatnich latach, do którego konsekwentnie dążyliśmy. Jestem przekonany, że ekspozycja na nowych inwestorów zwiększa potencjał rozwojowy Punch Punk, dlatego postaramy się, aby rynek dobrze ocenił efekty naszej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że w konkurencyjnym środowisku spółek o podobnym profilu, niewątpliwie jest to wyzwaniem. Dywersyfikację naszej działalności i wpływów finansowych w spółce ma zapewnić realizowanie autorskich pomysłów i współpraca z zewnętrznymi podmiotami w oparciu o tworzenie gier na zlecenie" - powiedział prezes Krzysztof Grudziński, cytowany w komunikacie.

Do obrotu wprowadzone zostanie 5 160 500 akcji na okaziciela serii A i 400 000 akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Jednocześnie, główni akcjonariusze Punch Punk podpisali umowy lock-up, na podstawie których zobowiązują się nie zbywać 476 150 posiadanych przez siebie akcji przez okres 6 miesięcy od dnia debiutu i kolejnych 2 528 465 posiadanych przez siebie akcji przez okres 12 miesięcy od dnia debiutu.

Model biznesowy spółki bazuje na tworzeniu gier o unikalnej warstwie wizualnej, połączonej z silną narracją i filmowym stylem opowiadania. W portfolio spółki znajdują się zarówno autorskie projekty jak i realizowane na zlecenie (tzw. work for hire), spośród których kilka dedykowanych jest wirtualnej rzeczywistości (VR).

"Oprócz realizacji własnych gier oraz tytułów na zlecenie, pracujemy także nad narzędziem do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D o roboczej nazwie COSMOS, które zostanie wykorzystane m.in. w 'Moonshine' w wersji na PC i VR. Dofinansowanie na ten cel otrzymaliśmy z sektorowego programu GameINN" - podsumował Grudziński.

Punch Punk Games to studio założone w 2017 roku, które koncentruje się na grach o oryginalnej oprawie wizualnej połączonej z silną narracją i filmowym stylem opowiadania. Celem PPG jest zbudowanie studia klasy Indie Premium.

(ISBnews)