Reklama

Strata operacyjna wyniosła 36,93 mln zł wobec 76,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 14,37 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 14,33 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 6,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,02 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 28,33 mln zł w porównaniu z 28,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 10,65 mln zł wobec 28,9 mln zł straty rok wcześniej.

Portfel nieruchomości Grupy, konsolidowany w 100%, obejmuje łączną obecną i planowaną powierzchnię 154 tys. m2 , o wartości wynoszącej 1,6 mld zł na koniec I półrocza 2021 roku oraz docelowej wartości wynoszącej 2,1 mld zł, podano w sprawozdaniu zarządu.

W portfelu Grupy znajduje się: 60 tys. m2 powierzchni ukończonej w 6 projektach, wynajętych w 98%, o WAULT wynoszącym ponad 5 lat, które zapewniają bieżące przychody z najmu, 65 tys. m2 powierzchni w budowie oraz 8,5 ha gruntów, podano także.

Capital Park to firma inwestycyjna działająca na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 213 tys. m2 i wartości rynkowej 1,8 mld zł. Flagowy projekt firmy realizowany obecnie to rewitalizacja dawnych zakładów Norblin, bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli.

(ISBnews)