Zysk operacyjny wyniósł 143,06 mln zł wobec 65,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 651,63 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 455,72 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami kontraktacji oraz przekazań. Na rynku widoczny jest trend, w którym to największe i wyspecjalizowane podmioty najlepiej radzą sobie w branży deweloperskiej. Atal ma odpowiednie zaplecze oraz potencjał do utrzymywania wiodącej pozycji w sektorze. Organicznie zbudowaliśmy silne struktury w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce, co pozytywnie wpływa na osiągane przez spółkę wyniki. Stale i racjonalnie rozbudowujemy nasz bank ziemi, który i tak w pełni zabezpiecza naszą działalność na kilka lat. Przyglądamy się i odpowiednio reagujemy na zjawiska, które zachodzą w branży. Nie odnotowujemy istotnych czynników mogących zmienić sytuację na pierwotnym rynku mieszkaniowym" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal po wydaniu 1 650 lokali w pierwszej połowie 2021 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 651,6 mln zł, wobec 455,7 mln zł przed rokiem. Oznacza to wzrost o 43% r/r. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 116,2 mln zł, gdy przed rokiem było to 51,1 mln zł, czyli o 127% więcej r/r. Marża brutto ze sprzedaży w I poł. 2021 wyniosła 24,3% , a marża netto zaś 17,8%.

W samym II kwartale br. spółka wypracowała przychody na poziomie 364,3 mln zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 67,7 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży od kwietnia do czerwca tego roku wyniosła 25,5%, a marża netto zaś 18,6%, podano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 130,19 mln zł wobec 40,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)