Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100% akcji w spółce Tauron Wydobycie, podała spółka.

"Strony, tj. emitent i Skarb Państwa zgodnie oświadczyły, że podejmą wszelkie działania niezbędne do przygotowania i dokonania transakcji oraz będą w dobrej wierze prowadzić rozmowy, negocjacje i podejmować czynności związane z transakcją, w tym podejmą działania związane z wyborem doradcy do spraw wyceny Tauron Wydobycie" - czytamy w komunikacie.

List intencyjny nie pociąga za sobą zobowiązania do dokonania transakcji. Decyzja o przeprowadzeniu transakcji uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych, podkreślono.

Termin obowiązywania listu intencyjnego nie został określony.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)