Zysk operacyjny wyniósł 59,38 mln zł wobec 4,87 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 91,6 mln zł wobec 23,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 308,35 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 814,58 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych sześciu miesiącach br. sprzedaliśmy w sumie 10 910 naszych produktów, czyli o prawie 54% więcej niż przed rokiem. Wynik ten jest zaledwie o 9% niższy od rekordowego, który osiągnęliśmy w pierwszym półroczu 2019 roku. Odnotowaliśmy także dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na wszystkich kluczowych rynkach grupy. Pozytywnie wyróżniły się Francja i Polska, a z mniejszych rynków - Włochy" - napisał prezes Paweł Szataniak w liście dołączonym do raportu.

W Polsce sprzedaż produktów grupy ukształtowała się na poziomie sprzed pandemii. Natomiast na rynku francuskim, który ma największy udział w strukturze jej sprzedaży, umocniła pozycję lidera. Z kolei w Wielkiej Brytanii awansowała na pozycję wicelidera rynku, podkreślił prezes.

"Dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na wzrost przychodów w pierwszym półroczu br., które wyniosły 1 308,4 mln zł, czyli blisko 61% więcej niż przed rokiem. Tym samym powróciły one do poziomu z 2019 r. Znacząco poprawialiśmy także naszą rentowność. Zdrowa marżowość biznesu, pomimo odczuwalnego wzrostu cen komponentów i ograniczenia w ich dostępności, to zasługa ścisłej dyscypliny w zakresie kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu, a także ustawicznej pracy nad zwiększeniem sprawności operacyjnej. W efekcie wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 91,6 mln zł, odnotowując wzrost o 284,9%. Z kolei marża EBITDA wyniosła 7%, czyli była na poziomie celu założonego na koniec 2021 roku" - wskazał też Szataniak.

"Oprócz wypracowania dobrych wyników finansowych, naszym priorytetem było zmniejszenie poziomu zadłużenia. Zgodnie z naszymi założeniami, na koniec 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA powinien kształtować się na poziomie ok. 2. Po pierwszym półroczu wyniósł 2,2, wobec 3,8 na koniec 2020 r." - napisał dalej prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 28,37 mln zł wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)