Zysk operacyjny wyniósł 51,69 mln zł wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 159,63 mln zł wobec 86,3 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 502,92 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 384,93 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2021 r. grupa uzyskała 489 886 tys. zł przychodów ze sprzedaży węgla, co oznacza wzrost o 30,4% w stosunku do II kwartału 2020 r." - czytamy w raporcie.

W I poł. 2021 r. spółka miała 91,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 046,59 mln zł w porównaniu z 849,01 mln zł rok wcześniej.

Grupa koncentruje swoją działalność przede wszystkim na terenie Polski. W I półroczu 2021 r. sprzedaż węgla za granicę (Ukraina) odbywała się za pośrednictwem pośredniczącego podmiotu węglowego. W I półroczu 2021 r. wartość eksportu wynosiła 37,77 mln zł, co stanowiło 3,6% całkowitych przychodów ze sprzedaży.

Produkcja węgla handlowego w II kw. 2021 r. wyniosła 2 335 tys. ton, czyli o 704 tys. ton (+43,2%) więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. W I poł. 2021 r. wyniosła ona 4 947 tys. ton wobec 3 697 tys. ton rok wcześniej.

W II kw. 2021 r. sprzedaż węgla wyniosła 2 207 tys. ton, co oznacza wzrost o 37,6% r/r, a w I poł. 2021 r. sprzedaż węgla wzrosła o 30,3% r/r do 4 590 tys. ton.

"Na koniec II kwartału 2021 r. stan zapasów węgla wyniósł 479 tys. ton, co oznacza wzrost o 357 tys. ton w stosunku do stanu na 31 grudnia 2020 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 96,41 mln zł wobec 34,04 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)