"Zaproszenie zostanie skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki i dotyczy nabywania przez spółkę akcji w łącznej liczbie nie większej niż 817 288, z czego maksymalnie 265 032 akcje zostaną przeznaczone na realizację obowiązującego w spółce programu motywacyjnego na lata 2020-2022 [...], a pozostałe nabyte akcje zostaną umorzone" - czytamy w komunikacie.

Cena zakupu akcji przez spółkę wynosi 14,4 zł za jedną akcję. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty i zawarciu transakcji jest Noble Securities, podano również.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 20 września i potrwa do 1 października, zaś przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 8 października br.

Reklama

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)