Zysk operacyjny wyniósł 16,63 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,03 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 358,65 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 12,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 556,27 mln zł w porównaniu z 671,68 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 roku wpływ na wyniki i wartość sprzedaży grupy kapitałowej miały trudne warunki atmosferyczne, które spowodowały ograniczenie zakresu wykonywanych prac na kontraktach infrastrukturalnych. Z uwagi na zapisy w kontraktach, dotyczące możliwości ograniczenia prac w okresie zimowym, nie miało to wpływu na terminowość realizowanych kontraktów" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Spadek przychodów w I półr. br. 0 17% r/r do 556,27 mln spółka przypisuje trudnym warunkom atmosferycznym, które wystąpiły w pierwszych miesiącach 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 6,28 mln zł wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)