Zysk operacyjny wyniósł 18,37 mln zł wobec 10,22 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 241,3 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 214,23 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2021 r. spółka miała 56,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 50,44 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 460,53 mln zł w porównaniu z 421,47 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki za pierwsze półrocze 2021 r. doskonale odzwierciedlają efekty podjętych szerokich działań restrukturyzacyjnych i optymalizacji kosztowej w Grupie OTL. Warte podkreślenia jest to, że zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży we wszystkich kluczowych segmentach działalności, pomimo tego, że w 2020 r. sprzedaliśmy część działalności, które nie były kontynuowane w tym roku. Stabilizujemy nasze finanse i dzięki temu jesteśmy na najlepszej drodze do stania się w pełni zdrową, rentowną i dywidendową spółki" - powiedział prezes Konrad Hernik, cytowany w komunikacie.

EBITDA wyniosła w I półr. 2021 r. 63,1 mln zł i była wyższa o 86,3% r/r. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, Grupa OTL zwiększyła EBITDA znormalizowaną (bez uwzględnienia pozostałej działalności operacyjnej) o ponad 31% r/r do 49,61 mln zł, podano także.

"Wpływ na wyniki miało też otoczenie rynkowe, w tym zwłaszcza wzrost stawek frachtowych, realizacja większej liczby przeładunków towarów drobnicowych oraz masowych związanych z przemysłem stalowym. W pierwszym półroczu 2021 r. znacznie zmniejszyły się koszty zarządu i sprzedaży do 30 mln zł z 58,7 mln zł. Redukcja kosztów była możliwa dzięki redukcji kadry menedżerskiej, likwidacji centrum usług wspólnych, zaniechanie kontynuacji nieuzasadnionych ekonomicznie projektów inwestycyjnych. Oprócz działań restrukturyzacyjnych objęło to wyłączenie z konsolidacji kosztów Luka Rijeka" - czytamy także.

Największą część przychodów Grupy OTL w I półr. wygenerowała działalność związana ze spedycją poza operacjami portowymi, która wypracowała 256,6 mln zł i była wyższa o 80,3% r/r. Wzrosły także usługi portowe, zarówno w kategorii towary masowe (84,7 mln zł, wzrost o 2,6% r/r), jak i towary drobnicowe (99,2 mln zł, wzrost o 13,6%). Nieznaczny spadek Grupa OT Logistics odnotowała w działalności związanej z usługami kolejowymi, które wyniosły 18,7 mln zł i były niższe o 0,7% r/r., co wynikało jednak z konsolidacji do końca I półrocza spółki STK w sanacji.

"Realizacja naszych zamierzeń w kwestii zmniejszenia zadłużenia będzie oznaczała zejście do końca roku poniżej poziomu dwukrotności rocznej EBITDA, osiągniętej i przewidywanej. Na kluczowej działalności kontynuowanej, bez uwzględniania wyników Luka Rijeka, od roku 2022 Grupa OTL powinna osiągać powtarzalnie 38-45 mln zł EBITDA rocznie. Po sprzedaży C. Hartwig Gdynia, odpowiedzialnej za spedycję morską kontenerową, Grupa OTL obniży poziom przychodów do około 300 mln zł rocznie, przy jednoczesnym wzroście marży na sprzedaży do ponad 17%" - dodał Hernik.

Grupa będzie umacniać pozycję rynkową w obsłudze portowej i wśród klientów korzystających z drogi morskiej. Zamierza także skorzystać na wzroście w branży przeładunków wysokomarżowych oraz w towarach drobnicowych.

"Szanse na wzrosty przychodów widzimy przede wszystkim w segmencie ro-ro i ładunkach drobnicowych, lecz także w oczekiwanym wzroście przeładunków towarów masowych, jak: ruda, węgiel koksujący i koks. Rozważamy także powrót do możliwości zwiększenia zaangażowania w porcie Luka Rijeka, wraz z partnerami finansowymi i rozszerzeniu możliwości obsługi klientów w korytarzu logistycznym Adriatyk-Bałtyk, a także docelowo Adriatyk-Morze Czarne-Bałtyk" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 60,05 mln zł wobec 38,67 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

(ISBnews)