Reklama

"Umowa zawiera standardowe postanowienia, zwyczajowo przyjęte dla tego rodzaju dokumentów i transakcji, w tym w szczególności postanowienia dotyczące: (i) udostępniania informacji niezbędnych m.in. dla procesów konsolidacji informacji finansowych przez Xebia; (ii) wstępnych ustaleń dotyczących zmian zasad ładu korporacyjnego spółki, w tym rozszerzenia kompetencji rady nadzorczej spółki, oraz podmiotów należących do jej grupy kapitałowej; (iii) możliwości świadczenia wzajemnych usług pomiędzy poszczególnymi podmiotami z grupy kapitałowej Xebia (w tym spółkę); oraz (iv) obowiązku zachowania poufności" - czytamy w komunikacie.

Umowa zawiera również postanowienia dotyczące współpracy jej stron w celu wdrożenia zasad ładu korporacyjnego do dokumentacji korporacyjnej spółki, w tym w ramach walnego zgromadzenia spółki, oraz postanowienia dotyczące działalności spółki w okresie przejściowym. Ponadto spółka zobowiązała się przestrzegania części postanowień umowy kredytowej [...] zawartej pomiędzy Xebia jako jednym z pożyczających a Coöperatieve Rabobank U.A. and Tikehau Investment, podano także.

Umowa wejdzie w życie z dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji spółki przez Xebia w ramach wezwania, z zastrzeżeniem postanowień standardowo wchodzących w życie z dniem podpisania umowy tego rodzaju, zakończono.

PGS Software to spółka informatyczna oferująca usługi z dziedziny tworzenia oprogramowania oraz outsourcingu IT. Jej klienci to przede wszystkim zagraniczne przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich oraz Niemiec. Spółka była notowana od listopada 2008 na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych rynku NewConnect. W 2016 roku zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej giełdy.

(ISBnews)