Reklama

Kluczowym celem stojącym u podstaw struktury finansowej jest zapewnienie krótko- i długoterminowych źródeł finansowania na konkurencyjnych warunkach, w wysokości pozwalającej na finansowanie działalności operacyjnej i realizację programu inwestycyjnego, a także potencjalnych akwizycji, podano.

"Najważniejsze cele finansowe to osiągnięcie marży EBITDA powyżej 16% w perspektywie 2030 roku oraz uzyskanie od 2025 roku poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3,0" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że "zielone finansowanie" w formie obligacji lub kredytu pozwoli sfinansować inwestycje mające na celu transformację energetyczną Grupy Azoty. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie inwestycji w źródła fotowoltaiczne i wiatrowe na terenach własnych oraz inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych.

Jak podkreślono, realizacja strategii wymaga zapewnienia adekwatnych, stabilnych źródeł finansowania. Ze względu na znaczącą pulę realizowanych inwestycji strategicznych - w szczególności projekt "Polimery Police" - realizacja nowych zadań wymaga pozyskania dodatkowego finansowania.

"Dużo uwagi koncentrujemy na naszej kluczowej inwestycji Polimery Police i nowym segmencie biznesowym Poliolefiny. Przed nami wiele wyzwań związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną. Nie mam jednak wątpliwości, że jako Grupa Azoty dysponujemy technologiami i rozwiązaniami, dzięki którym będziemy nadal umacniać czołową pozycję w europejskiej branży nawozowo-chemicznej, w zgodzie z regulacjami polityki klimatycznej" - powiedział prezes Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa będzie w zarządzaniu koncentrować się na sześciu segmentach biznesowych, określonych w ramach trzech kluczowych obszarów działalności - Agro, Tworzywa i Chemia. W segmencie Agro priorytetem będzie wzmocnienie pozycji lidera obszaru produkcji i sprzedaży nawozów w kraju oraz regionie.

"W perspektywie 2030 roku Grupa Azoty chce być postrzegana jako dostawca kompleksowych systemów nawożenia, a nie jedynie producent nawozów. Rozszerzenie portfolio produktowego segmentu Tworzyw poliamidowych będzie odbywać się przy realizacji założeń idei gospodarki obiegu zamkniętego. Nowe produkty będą powstawać, w większym stopniu niż dziś, z wykorzystaniem recyklingu odpadów - zarówno z własnych instalacji produkcyjnych Grupy Azoty, jak również tych pozyskiwanych z rynku zewnętrznego" - czytamy w komunikacie.

Nowym segmentem Grupy Azoty będą Polioelefiny, czyli obszar ściśle powiązany z kluczową inwestycją Grupy Azoty - Polimery Police.

"Głównymi celami w tym segmencie będą m.in. rozpoczęcie działalności na rynku polipropylenu, budowa sieci klientów i dystrybutorów zapewniającej długotrwałe relacje biznesowe oraz osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej, a także rozwój na rynku zaawansowanych produktów polimerowych. Grupa Azoty kontynuuje również działalność w segmentach: Oxoplast i Pigmenty oraz wyodrębnia nowy segment - Mocznik Tech" - podano także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produktu jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO , czy biel tytanowa mają również również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychodu ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)