Zysk operacyjny wyniósł 190,58 mld HUF wobec 70,38 mld HUF zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1649,38 mld HUF w III kw. 2021 r. wobec 1049,85 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 464 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 185 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 5 495 mln USD wobec 3 472 mln USD.

"Dzięki korzystnym warunkom makro, dwukrotnie wyższym niż przed rokiem marżom petrochemicznym oraz zdyscyplinowanej polityce wewnętrznej firmy, wynik CCS EBITDA sięgnął w tym okresie 1,025 mld USD" - czytamy w komunikacie.

W III kw. o 18% zwiększyły się organiczne nakłady inwestycyjne firmy, sięgając 360 mln USD, z czego 68 mln USD zostało przeznaczonych na projekty transformacyjne, w tym budowę zakładu produkcyjnego Poliole.

"Na dobre wyniki trzeciego kwartału wpłynęły takie czynniki, jak korzystne warunki zewnętrzne i odbicie gospodarek w regionie. Jednocześnie udało nam się wykorzystać nasze przewagi, odporny model biznesowy i efektywną kosztowo bazę aktywów i operacje" - skomentował prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Segment Upstream wygenerował w III kw. najwyższe przepływy pieniężne w grupie, osiągając wynik EBITDA na poziomie 396 mln USD, co oznacza wzrost o 87% r/r i 18% w porównaniu z bardzo mocnym poprzednim kwartałem. Wpływ na to miały m.in. korzystne warunki makroekonomiczne. Poziom produkcji w ostatnim kwartale był nieco niższy i wyniósł 107,4 tys. boe dziennie, z powodu wyższych cen ropy crude, skutkujących obniżeniem limitu uprawnień do produkcji w ramach złoża ACG w Azerbejdżanie, a także w skutek naturalnych spadków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

"W porównaniu z tym samym okresem ub.r. wynik EBITDA segmentu Downstream wzrósł w ostatnim kwartale o 116%, sięgając 436 mln USD. Wpływ na to miało m.in. odbicie w sektorach petrochemicznym i rafineryjnym, po ubiegłorocznych minimach. Poziom sprzedaży wzrósł o 7% r/r, dzięki rosnącemu popytowi na paliwa. Marże petrochemiczne były z kolei dwukrotnie wyższe niż przed rokiem, jednak niższe niż w rekordowym drugim kwartale 2021 r. Wpłynęły na to rosnące ceny ropy i spadające ceny produktów opartych na polimerach. Budowa zakładu produkcyjnego polioli na koniec trzeciego kwartału była zaawansowana w 89%" - czytamy dalej.

Segment detaliczny, dzięki odbudowie popytu w regionie oraz udziałowi produktów pozapaliwowych, osiągnął wynik EBITDA na poziomie 211 mln USD. Na poprawę wyniku w tym segmencie wpłynęła również poprawa warunków gospodarczych na kluczowych rynkach. Popyt na paliwa na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji przekroczył poziom obserwowany w trzecim kwartale 2019 r. Liczba transakcji w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o 12%, w związku z mniejszym niż przed rokiem wpływem pandemii na zachowania konsumentów. Liczba punktów Fresh Corner w trakcie ostatniego kwartału wzrosła do 1028 z 1008 przed trzema miesiącami.

"Segment Gas Midstream zanotował spadek EBITDA o 30%, do poziomu 30 mln USD, w związku z dalszym spadkiem przychodów z tytułu przesyłu oraz działalności koncesjonowanej, co było wynikiem zmniejszenia przepustowości transgranicznej oraz zapotrzebowania na przesył. W ostatnim kwartale o 26% r/r zmniejszył się poziom przesyłu zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym. Zwiększyły się natomiast nakłady inwestycyjne, w związku z budową internkonektora serbsko-węgierskiego" - podano także.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 415,87 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,19 mld HUF straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4189,35 mld HUF w porównaniu z 2993,25 mld HUF rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)