Zysk operacyjny wyniósł 8,91 mln zł wobec 9,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 325,47 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 349,51 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 325,474 tys. zł i w porównaniu do analogicznego

okresu 2020 roku były niższe o 7%, co jest efektem realizacji umów w formule "zaprojektuj i buduj". W okresie sprawozdawczym

kilka realizowanych kontraktów znajdowało się w fazie projektowania, która charakteryzuje się mniejszą wartością sprzedaży" - czytamy w raporcie finansowym.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 11,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 881,74 mln zł w porównaniu z 1021,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 7,25 mln zł wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)