Zysk operacyjny wyniósł 8,34 mln zł wobec 29,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,45 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 213,22 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 6,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 508,31 mln zł w porównaniu z 468,13 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 42,59 mln zł wobec 69,36 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięte przychody, wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, pokazują stabilizację i potencjał do dalszego skalowania biznesu. Niższa wartość EBITDA jest wypadkową dynamicznego wzrostu kosztów własnych, w tym znaczącego zwiększenia zatrudnienia. Wpływ na rentowność miały również koszty komponentów czy logistyki, co w kolejnych miesiącach powinno zostać przez spółkę skorygowane w cenie dla klienta końcowego" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

"Przez pierwsze trzy kwartały tego roku koncentrowaliśmy się na działaniach inwestycjnych, dzięki którym mogliśmy skalować paletę produktów i usług, rozwijać procesy gwarantujące coraz wyższą jakość i powiększyliśmy o 40% r/r zespół, który realizuje coraz ambitniejsze cele. Daje to już konkretne efekty, co będzie widoczne w bieżącym kwartale. Nasza strategia przyniosła już skokowy wzrost podpisanych w październiku umów na instalacje fotowoltaiczne do rekordowego poziomu 22 700 kW w skali miesiąca oraz rekordowy wzrost sprzedaży pomp ciepła i innych produktów. To powinno spowodować konwersje na montaż w całym kwartale do prawie 40 000 kW, co również byłoby kwartalnym rekordem i wynikiem wyższym niż w okresie pierwszej fali boomu przy okazji ogłoszenia programu Mój Prąd" - skomentował prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 14,79 mln zł wobec 48,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)