Zysk operacyjny wyniósł 4,09 mln zł wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 7,23 mln zł wobec 6,11 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,61 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 35,78 mln zł rok wcześniej.

Grupa miała w III kw. 2021 7,2 mln zł skorygowanej EBITDA (+11% r/r), a skorygowany zysk netto wyniósł 3,3 mln zł (+43% r/r). Grupa BoomBit przeznaczyła w III kw. 2021 na inwestycje w user acquisition 32,7 mln zł, co oznacza, że wydatki były niższe o blisko 10 mln zł w porównaniu z Q2 2021. Podobnie jak w poprzednich kwartałach większość kampanii marketingowych dotyczyła gier typu Hyper- Casual (ponad 24 mln zł), co stanowiło ok. 75% całkowitych wydatków na User Acquisition. Pozostałe 8 mln zł zostało zainwestowane w skalowanie gier Mid-Core, w tym przede wszystkim w "Hunt Royale", poinformowano.

"Jesteśmy zadowoleni z osiąganych wyników, które są zasługą konsekwentnej realizacji naszej strategii opartej na trzech filarach zdywersyfikowanych przychodów. Przychody z gier utrzymujemy na stabilnym i wysokim poziomie, a w sześciu tegorocznych miesiącach przekroczyliśmy poziom 20 mln zł przychodów z gier. Pod koniec 3 kwartału 2021 roku przekroczyliśmy symboliczną barierę 1 miliarda pobrań naszych gier w historii grupy, co jest dla nas wielkim powodem do dumy i dużej satysfakcji z tego, jak działa i rozwija się grupa BoomBit" - skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

"Na kolejne miesiące patrzymy z optymizmem. Jesteśmy globalnie rozpoznawalną marką na rynku gier, dynamicznie zwiększamy nasze wyniki i mamy zdywersyfikowane źródła przychodów oparte na trzech filarach, w ramach których intensywnie pracujemy nad kolejnymi grami. Widzimy dalsze możliwości rozwoju Grupy BoomBit i nie poprzestajemy w podejmowaniu działań umożliwiających nam realizację tego celu" - dodał prezes.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 8,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 171,19 mln zł w porównaniu z 105,96 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 25,66 mln zł wobec 22,16 mln zł rok wcześniej po trzech kwartałach.

W I-III kw. 2021 przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 172,2 mln zł (+63% r/r), a w samym trzecim kwartale 57,6 mln zł (+60% r/r), co jest drugim najlepszym wynikiem w historii grupy po rekordowym II kw. 2021. Wzrosły przede wszystkim przychody z gier Hyper-Casual, które odpowiadają za ponad 60% przychodów gupy i są monetyzowane głównie poprzez reklamy. Przychody z reklam wzrosły o 72% r/r, natomiast mikropłatności zwiększyły się o 25% r/r głównie dzięki grze "Hunt Royale", podkreślono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 10,06 mln zł wobec 5,03 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)