Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,09 mln USD wobec 12,31 mln USD straty rok wcześniej.

"EBITDA za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2021 r. wyniosła 8,9 mln USD (9 miesięcy zakończone 30 września 2020 r. - 6,4 mln USD)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,7 mln USD w I-III kw. 2021 r. wobec 18,16 mln USD rok wcześniej.

"W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2021 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,5 mln USD, tj. 41%, do poziomu 25,7 mln USD (w analogicznym okresie 2020 r. - 18,2 mln USD), do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost średniej uzyskiwanej przez Grupę ceny sprzedaży węglowodorów o 25,17 USD/boe, tj. 92%, do poziomu 52,62 USD/boe (w analogicznym okresie 2020 r. - 27,45 USD/boe)" - czytamy dalej.

Średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży ropy naftowej wzrosła o 26,88 USD/bbl, tj. 77%, do poziomu 61,69 USD/bbl (w analogicznym okresie 2020 r. - 34,81 USD/bbl), a średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży gazu ziemnego wzrosła o 3,98 USD/Mcf, tj. 93%, do poziomu 8,26 USD/Mcf (w analogicznym okresie 2020 r. - 4,28 USD/Mcf).

"Łączne nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 9,3 mln USD (9 miesięcy zakończone 30 września 2020 r. - 3,7 mln USD), z czego:

- 8,5 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Rumunii,

- 0,8 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Tunezji" - podano także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)