"Spółka informowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie z 12 listopada br.

"Jeden z pozostałych oferentów złożył odwołanie, czego konsekwencją jest powyższy wyrok KIO, który na dzień publikacji niniejszego raportu uniemożliwia spółce zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie" - czytamy w komunikacie.

W listopadzie br. oferta ZUE, warta 49 mln zł netto (60,2 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Kolei Dolnośląskich na "Rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru spółki Koleje Dolnośląskie S.A".

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 901 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)