"W ramach transakcji sprzedażą zostały objęte prawa do pięciu nieruchomości oraz prawa z nimi związane. Jednocześnie, z powyższą sprzedażą doszło do dokonania rozliczenia poprzez potrącenie salda wierzytelności wynikających z pożyczek pomiędzy CHG a spółką oraz rozliczenia zapłaty ceny za udziały w OT Nieruchomości sp. z o.o. płatnej przez spółkę na rzecz CHG" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie powyższej umowy było integralnym elementem transakcji obejmującej przeniesienie własności akcji CHG na rzecz spółki z Grupy Rhenus. Wpływy z tej transakcji, po rozliczeniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy OTL i CHG, zostaną przeznaczone na potrzeby płynnościowe OT Logistics, przypomniano.

Reklama

W sierpniu 2021 r. spółka OT Nieruchomości zawarła z CHG przedwstępną umowę sprzedaży praw do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych przy ul. Handlowej i ul. Hutniczej w Gdyni za 14,08 mln zł.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,36 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)