"Celem nadrzędnym grupy jest osiągnięcie wzrostu wartości dla akcjonariuszy oraz zapewnienie dodatniej dynamiki przychodów na poziomie średniego wzrostu sprzedaży (CAGR-35%), czyli docelowo ponad 500 mln zł w 2026 r., przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej w perspektywie najbliższych lat. Określając ten oczekiwany poziom sprzedaży nie uwzględniamy wpływu spółki handlowej Red Muksun Sp. z o.o. Założenia dotyczące wzrostu grupy opierają się na rozwoju organicznym i w ramach tego zakładana jest budowa nowego obiektu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym w celu stworzenia zasobów pod produkcję urządzeń dla dziedziny magazynowania energii i OZE. Nowa inwestycja byłaby prowadzona w latach 2023-2024" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na istotne ryzyko i niepewność, co do dalszego rozwoju pandemii COVID-19 przyjęty scenariusz rozwoju opiera się na założeniu ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, zastrzeżono.

W związku z przyśpieszoną transformacją energetyczną w Unii Europejskiej i świecie oraz przyjętą Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. grupa planuje wykorzystać zieloną transformację do dynamicznego rozwoju w wybranych technologicznych obszarach działalności. Przyśpieszone zmiany będą również następowały w innych sektorach, w których grupa prowadzi działalność. Zalicza do nich sektor przemysłu, infrastruktury kolejowej, transportu i trakcji, energetyki atomowej, magazynów energii, e-mobility, OZE oraz innych, zadeklarowano.

Reklama

"Misją Grupy APS Energia na najbliższe lata jest ograniczanie ryzyka braku lub nieodpowiedniej jakości zasilania elektrycznego u jej przemysłowych użytkowników poprzez:

1. rozwój jako producenta i dostawcy nowoczesnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii poprzez przygotowywanie odpowiedniego zaplecza produkcyjnego na bazie posiadanych już kompetencji i zasobów;

2. zwiększenie skali działalności i rozszerzenie asortymentu produktów i usług w dziedzinie Trakcji&Transportu: pojazdy szynowe, tramwaje, autobusy, metro, infrastruktura trakcyjna;

3. aktywne działania w dziedzinie energetyki atomowej w związku z planowanymi inwestycjami w sektorze państwowym i prywatnym w Polsce oraz krajach WNP i innych również poprzez rozszerzenie oferty produktowej;

4. umacnianie pozycji silnej grupy kapitałowej na rynku przemysłowych systemów zasilania gwarantowanego w Polsce, również poprzez rozwój biznesowej działalności projektowej;

5. wzmocnienie pozycji na rynkach WNP, również poprzez nowe spółki zależne i nowe obszary działalności na tych rynkach, głównie w obszarze Trakcja & Transport oraz handlu, poprzez działalność spółki zależnej Red Muksun Sp. z o.o.;

6. rozwój R&D zmierzający do dopasowania oferty produktowej do nowych wymogów i zmieniających się norm i wymagań klientów poprzez modernizację/optymalizację istniejących i stworzenie nowych produktów;

7. budowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy, dzięki zapewnieniu zrównoważonego wzrostu wartości Spółki poprzez zaspokojenie interesów wszystkich interesariuszy grupy, w skład których poza akcjonariuszami wchodzą pracownicy, klienci, dostawcy i Instytucje finansujące" - czytamy dalej.

Grupa APS Energia w najbliższych latach zamierza skoncentrować działalność w segmentach kluczowych dla budowy gospodarki opartej na środkach transportu zbiorowego (T&T, e-mobility), energetyce atomowej oraz magazynowaniu energii i systemów przetwarzania energii dla OZE. Grupa nadal zamierza rozwijać swoje dotychczasowe rozwiązania i produkty skierowane dla klasycznych sektorów energetyki, do których zaliczamy elektrownie, przemysł, przetwórstwo ropy i gazu. Jako uzupełnienie poszerzonej oferty biznesowej będzie rozwijany zakres usług serwisowych również o sektor T&T. Niezbędna, z uwagi na kluczowe zmiany w otoczeniu grupy kluczowa jest potrzeba dywersyfikacji kierunków dostaw urządzeń w najbliższych latach. Kontynuowana będzie również produkcja urządzeń dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klientów z wybranych segmentów przy zachowaniu jak najwyżej jakości.

Grupa APS Energia aktywnie działa w segmencie urządzeń zasilania gwarantowanego dla elektrowni atomowych w Rosji i krajach WNP. Grupa posiada wymagane certyfikaty bezpieczeństwa niezbędne do dostarczania urządzeń m.in. dla Rosatom. Dzięki posiadanym już referencjom Grupa zamierza ubiegać się o dostarczanie urządzeń do przyszłych inwestycji realizowanych przez Rosatom np. w Egipcie, Finlandii, Turcji, Węgrzech, Indiach czy Bangladeszu. Strategia obejmuje również szereg działań zmierzających do otrzymania statusu dostawcy przy budowie i eksploatacji polskich bloków atomowych, zarówno tych budowanych ze środków państwowych, jak i przedsięwzięć w sektorze prywatnym. Doświadczenie zdobyte na zagranicznych rynkach będzie wykorzystywane przy budowie krajowego systemu bloków atomowych, podano również.

Istotnym czynnikiem determinującym zrealizowanie zakładanej strategii do 2026 r. jest dostosowanie bieżących mocy produkcyjnych do planowanego wzrostu sprzedaży, podkreśla APS Energia. Zrealizowanie strategii przy określonych poziomie sprzedaży i rentowności będzie wymagało podjęcia przez zarząd decyzji w kilku istotnych kwestiach takich, jak:

- powstanie zakładu produkcyjnego, dostosowanego do zapotrzebowania rynku w zakresie produkcji magazynów energii;

- zwiększenie możliwości produkcyjnych w spółkach zależnych działających na terytorium Federacji Rosyjskiej, w szczególności w zakresie systemów zasilania gwarantowanego i w obszarze trakcji i transportu (T&T);

- dostosowywanie mocy produkcyjnych w zakładzie w Jekaterynburgu do bieżącego zapotrzebowania, również poprzez wynajem dodatkowych powierzchni produkcyjno-magazynowych;

- zwiększanie efektywności i możliwości produkcji w posiadanych zakładach (Stanisławów Pierwszy k. Warszawy, Jekaterynburg w Rosji), większe wykorzystanie powierzchni produkcyjnych należących do spółki zależnej ENAP S.A., możliwe zwiększenie mocy produkcyjnych i synergii również poprzez działania związane z M&A;

- wprowadzenie nowoczesnych procesów zarządzania produkcją, przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania, wymieniono.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,4 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)