"Liczba akcji spółki, jaką nabywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, wynosi 2 080 196 akcji, reprezentujących 2 080 196 głosów na WZ, które stanowią ok. 34% ogólnej liczby głosów na WZ" - czytamy w informacji.

Wzywający posiada na datę wezwania łącznie 4 038 027 akcji Swissmed Centrum Zdrowia uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, tj. ok. 66% (przy czym nie więcej niż 66%) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Reklama

"Wezwanie jest ogłaszane zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy - w związku z zamiarem doprowadzenia przez wzywającego do wycofania akcji spółki pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z obrotu na rynku regulowanym, stosownie do wymogów procedury określonej w art. 91 Ustawy" - czytamy dalej.

Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą od 2 lutego do 7 marca 2022 r. Planowany dzień transakcji na GPW to nie później niż 10 marca 2022 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: nie później niż 15 marca 2022 r.

Swissmed jest notowany na GPW od października 2004 r.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)