Walne wyznaczyło datę ustalenia prawa do dywidendy na 10 lutego 2022 r. i termin wypłaty dywidendy na 18 lutego 2022 r.

W roku finansowym 2020/2021 spółka miała 8,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,81 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.fin. 2020/2021 wyniósł 4,4 mln zł wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)