Zysk operacyjny wyniósł 105,14 mln zł wobec 63,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r. wobec 1 392,2 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Wprowadzone rygory sanitarne oraz wewnętrzne regulacje dotyczące m.in. zachowania dystansu, pracy zdalnej i rotacyjnej oraz profilaktyczne wykonywanie testów prowadzone w szerokim zakresie, zwiększyły bezpieczeństwo pracowników, pozwalając jednocześnie na wykonywanie, bez istotnych zakłóceń, prac na prowadzonych kontraktach. Zachowaliśmy efektywność operacyjną, wysoką jakość realizacji prac budowlanych, a także ciągłość i terminowość dostaw materiałów i surowców. Efektem tego było uzyskanie przez grupę bardzo dobrych, rekordowych wyników finansowych - skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży grupy wyniósł niemal 145,5 mln zł (+45,6% r/r), EBITDA 127,3 mln zł (+47,3% r/r), a zysk netto 77,1 mln zł (+58,7% r/r) przy niższych przychodach netto ze sprzedaży, które osiągnęły wartość ok. 1,12 mld zł (-19,4% r/r)" - napisał prezes Grzegorz Grabowski w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 75,62 mln zł wobec 46,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,4 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)