Reklama

"Zgodnie z celami strategicznymi w 2022 roku wydatki na inwestycje (capex) sięgną około 200 mln euro, z czego na zakup gruntów przeznaczone będzie około 30%, a na realizację inwestycji pozostałe 70%. W zakresie leasingu planowane jest podpisanie umów na łącznie 250 tys. m2" - czytamy w komunikacie.

W 2021 r. grupa prowadziła realizację projektów o łącznej powierzchni ponad 310 tys. m2. W trakcie budowy i w przygotowaniu pozostawało ponad 210 tys. m2. W minionym roku wynajętych zostało łącznie blisko 310 tys. m2 powierzchni magazynowej, co jest wynikiem lepszym o około 50% niż w roku poprzednim, podano w materiale.

"Dodatkowo, w pierwszych miesiącach 2022 roku obserwujemy na wszystkich rynkach dużą aktywność najemców. MLP Group na koniec grudnia 2021 r. posiadało blisko 1 mln m2 powierzchni magazynowej. Poziom pustostanów w ramach istniejących obiektów pozostawał na bardzo niskim poziomie poniżej 3%. Grupa ma zawartych szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane kolejne parki logistyczne w Polsce i na terenie Zachodniej Europy. Bazując na posiadanych i objętych rezerwacją gruntach MLP Group ma zabezpieczony potencjał rozwoju na kolejne około 1 mln m2, a powierzchnia gruntów objętych rezerwacją sięga około 150 ha" - czytamy dalej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,59 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)