"Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, zarząd spółki [...] postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)