"Przekazanie całości zysku za rok 2021 na kapitał zapasowy oraz związany z tym brak wypłaty dywidendy wynika z decyzji zarządu o zaproponowaniu innego sposobu dystrybucji gotówki do akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę obecne otoczenie rynkowe jak i sytuację na rynku papierów wartościowych oraz uwzględniając aktualną strukturę akcjonariatu, zarząd zdecydował się zaproponować realizację skupu akcji własnych w liczbie 208 000 sztuk.

Reklama

"Obecnie obowiązująca uchwała o skupie akcji własnych dopuszcza możliwość zakupu do 100 000 sztuk akcji. Natomiast sytuacja płynnościowa spółki pozwala - zdaniem zarządu - na ponad dwukrotne jej zwiększenie. Jednocześnie pozostała w spółce gotówka w wystarczający sposób zabezpiecza realizację planowanych inwestycji oraz ewentualny udział w procesach akwizycyjnych" - czytamy dalej.

W 2021 r. Wawel odnotował 43,23 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 57,26 mln zł zysku rok wcześniej

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 517,95 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)