Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 387 mln zł wobec 123 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 887 mln zł wobec 320 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 484 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 2 736 mln zł rok wcześniej.

"Wszystkie kluczowe segmenty biznesowe w IV kw. 2021 roku wygenerowały dodatnie wyniki EBITDA i odnotowały wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, odzwierciedlając wysoki popyt na produkty tworzywowe i chemiczne. Największy wkład do skonsolidowanego wyniku EBITDA, wypracowanego w IV kw. 2021 roku przez grupę kapitałową Grupa Azoty, wniósł Segment Chemia, który odnotował historycznie najlepszy wynik. Udział Segmentu Chemia w skonsolidowanym wyniku EBITDA w IV kw. 2021 roku wzrósł do poziomu 43,3% z poziomu 19,7% w IV kw. 2020 roku. Kontrybucję do wyniku EBITDA zwiększył również Segment Tworzywa z poziomu 1,3% do 7,9%, natomiast udział Segmentu Nawozy-Agro w skonsolidowanym wyniku EBITDA spadł do poziomu 40% wobec 52,5% w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

IV kwartał 2021 roku to okres wzrostu poziomu cen sprzedaży nawozów wywołany przez gwałtowne i bardzo dynamiczne podwyżki cen głównych surowców do produkcji nawozów, szczególnie gazu ziemnego, a także fosforytów i soli potasowej, które wykreowały niespotykany wcześniej, lawinowy wzrost kosztów produkcji.

Grupa Azoty odnotowała wstępnie 633 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. wobec 355 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 876 mln zł wobec 556 mln zł zysku rok wcześniej, podano także.

"Grupa Azoty S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 roku na poziomie 15 901 mln zł (w roku ubiegłym 10 525 mln zł) oraz wynik EBITDA w wysokości 1 953 mln zł (w roku ubiegłym 1 323 mln zł), przy marży EBITDA 12,3% (w roku ubiegłym 12,6%). Dzięki dywersyfikacji działalności wyniki całej grupy kapitałowej uległy poprawie, a blisko połowa wartości wyniku EBITDA pochodziła z Segmentów Chemia oraz Tworzywa. Wzrost cen gazu do historycznych maksimów spowodował w kluczowym Segmencie Nawozy-Agro obniżenie wyniku EBITDA w skali roku o 6% i marży EBITDA o 4,1 pkt proc." - czytamy dalej.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za rok 2021, którego publikacja została zaplanowana na 27 kwietnia 2022 roku, podkreślono w informacji.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)