Zysk operacyjny wyniósł 1 886,1 mln zł wobec 664,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik EBITDA LIFO za I kw. 2022 r. wyniósł 1 325 mln zł wobec 615 mln zł rok wcześniej, tj. był wyższy o 115,5%, w tym:

Reklama

* wynik EBITDA segmentu wydobywczego wrósł o 221,4% r/r do 539,7 mln zł, głównie z powodu wyższych cen ropy (65% r/r) i gazu (354% r/r) pomimo spadku wolumenu wydobycia (o -9% rdr) i niższej o 20% sprzedaży (r/r)

* wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu wzrósł o 74,5% r/r do 775,9 mln zł, głównie z powodu wzrostu cracków kluczowych produktów naftowych (r/r +423% dla oleju napędowego" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 967,5 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 5 863,3 mln zł rok wcześniej.

Przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wyniósł 1,95 mln ton w I kwartale 2022 r. i był o 1,5% mniejszy r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 1 096,7 mln zł wobec 345,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)