"Dnia 18 maja 2022 r. rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu" - czytamy w komunikacie.

GTC odnotowało 41,65 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 70,19 mln euro straty rok wcześniej.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)