Zysk operacyjny wyniósł 30,29 mln euro wobec 27,47 mln euro zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 26 mln euro w I kw. 2022 r. wobec 24 mln euro rok wcześniej.

EPRA NTA wyniosła 1 288 mln euro na dzień 31 marca 2022 r., przy EPRA NTA na akcję w wysokości 2,24 euro (10,43 zł), podano w komunikacie.

Reklama

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 41,77 mln euro w I kw. 2022 r. wobec 37,23 mln euro rok wcześniej.

"Rok 2021 przyniósł doskonałe wyniki, w związku z czym zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2021 roku, co oznacza powrót do regularnych wypłat dywidend. Nasze wyniki za I kw. 2022 r. wskazują na to, że ten rok również zapowiada się dobrze, pomimo sprzedaży serbskiego portfela biurowego. Wyniki operacyjne, zwłaszcza w sektorze handlowym, są bardzo dobre i obiecujące, natomiast sektor biurowy będzie wymagał więcej uwagi. Skupimy się także na rozwoju portfela nieruchomości biurowych - w pierwszym kwartale rozpoczęliśmy realizację naszej nowej inwestycji w Zagrzebiu, a w drugim kwartale rozpoczynamy prace nad budową biurowca w Budapeszcie. Dzięki wysokiemu saldu środków pieniężnych jesteśmy otwarci na okazje inwestycyjne i aktywnie monitorujemy rynki, aby wesprzeć nasz wzrost" - powiedział prezes GTC Zoltán Fekete, cytowany w komunikacie.

"Wyniki po stronie przychodowej za I kw. 2022 r. wykazują znaczną poprawę, a nabyte nieruchomości równoważą przychody utracone w efekcie sprzedaży serbskiego portfela. W sektorze handlowym odnotowaliśmy silny wzrost, nie tylko po stronie przychodów, lecz także – co ważniejsze – po stronie osiąganych wyników, ponieważ obroty wzrosły o 12% w porównaniu do 2019 roku. Mamy bardzo silny bilans, a nasze saldo środków pieniężnych również jest bardzo wysokie. Zadłużenie netto pozostaje praktycznie bez zmian, LTV jest na poziomie 43%, a koszt długu utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie 2,16%. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników i z optymizmem patrzymy na dalszą część roku" - dodał dyrektor finansowy GTC i członek zarządu Ariel Ferstman.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)