Zysk operacyjny wyniósł 58,38 mln zł wobec 36,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,58 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 49,94 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Całkowita powierzchnia wynajęta na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 895 810 m2 i zwiększyła się o 1 663 m2 w stosunku do całkowitej powierzchni wynajętej na dzień 31 grudnia 2021 roku, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku powierzchnia ta wzrosła o 31 009 m2" - czytamy w raporcie.

Wartość aktywów netto na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 1 878 918 tys. zł i odnotowała wzrost w porównaniu do wartości z 31 grudnia 2021 roku o 2,98%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 1,88 mln zł wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,59 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)