Zysk operacyjny wyniósł 123,84 mln zł wobec 57,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 406,4 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 287,37 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Grupa Atal - ogólnopolski deweloper - po przekazaniu w I kwartale 2022 roku 719 lokali mieszkalnych i usługowych, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 406,4 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 41% rok do roku. Od stycznia do marca br. Grupa Atal wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości niemal 109 mln zł, czyli prawie 125% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Marża brutto ze sprzedaży w Q1 2022 roku wyniosła 32,7%, a marża netto zaś 26,8%" - czytamy w komunikacie, poświęconym wynikom.

Prezes Zbigniew Juroszek podtrzymał, że w tym roku kontraktacja spółki wyniesie ok. 3 - 3,5 tys. lokali. Wg niego tegoroczne, niższe niż przed rokiem, plany dostosowane są do bieżących realiów.

"Wojna na Ukrainie oddziałuje na deweloperów, a w przypadku Atal wpływa na wydłużenie procesu decyzyjnego nabywców. Mamy tu analogiczną sytuację do początku pandemii koronawirusa w 2020 roku. Należy podkreślić, że konflikt zbrojny na Ukrainie nie wprowadza zmian strukturalnych na polskim rynku deweloperskim. Nadal brakuje w Polsce mieszkań, a Polacy chcą poprawiać swoje warunki bytowe. Wojna, inflacja i stopy procentowe mogą przejściowo ustabilizować rynek, który znajdował się w bardzo aktywnej fazie wzrostu. Co więcej, wzrost liczby ludności Polski po przyjęciu gości z Ukrainy, długoterminowo może okazać się stymulantem, ponieważ część z nich postanowi zostać na stałe w Polsce i będzie szukać w związku z tym nieruchomości. Jak pokazują badania większość osób osiedliła się w największych ośrodkach miejskich, które stanowią najważniejsze rynki dla deweloperów" - powiedział Juroszek, cytowany w materiale.

"Zdecydowana większość klientów Atal, to osoby chcące zaspokoić własne cele mieszkaniowe. Rosnące stopy procentowe są dla nich wyzwaniem, jednak nie zmieniają definitywnie ich planów życiowych. Udział zakupów inwestycyjnych nigdy nie był za to dominujący w naszym przypadku. Warto jednak wskazać, że funkcjonujemy w otoczeniu makroekonomicznym z dwucyfrową inflacją. A wzrost wartości nieruchomości jest wyższy niż oprocentowanie lokat" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 107,2 mln zł wobec 33,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Atal w 2021 roku przekazał klientom ponad 3 700 lokali, zakontraktował 4 258 lokali. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

(ISBnews)