Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 12,31 mln USD wobec 83,93 mln USD zysku rok wcześniej.

EBITDA Kernel w okresie styczeń-marzec 2022 r. spadła o 63% r/r do poziomu 42 mln USD, przy czym wkład segmentów był następujący:

- EBITDA segmentu Przetwórstwo nasion oleistych wzrosła prawie dwukrotnie w ujęciu rok do roku, osiągając 13 mln USD w III kw. 2022 r., co odzwierciedla zdrowe marże w styczniu-lutym 2022 r., osłabione w marcu 2022 r. z powodu braku sprzedaży (z wyjątkiem jednego zakładu),

- EBITDA segmentu Infrastruktura i Handel zmniejszyła się o 9% rok do roku, do 110 mln USD, głównie dzięki wysokim marżom handlowym i solidnym wolumenom osiągniętym przez działalność handlową Kernel na Ukrainie w okresie styczeń-luty,

- Segment rolniczy odnotował ujemny wynik EBITDA w wysokości 65 mln USD w III kw., na co wpływ miała strata w wysokości 74 mln USD wynikająca z zmiany wartości godziwej aktywów biologicznych oraz niskiej sprzedaży, spowodowanej blokadą portów w Ukrainie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 690,09 mln USD w III kw. 2022 r. wobec 1 729,19 mln USD rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody grupy spółek Kernel Holding w III kw. roku obrotowego 2022 zmniejszył się o 2% rok do roku do 1 690 mln USD, odzwierciedlając silny eksport zboża i wysokie ceny w okresie styczeń-luty 2022 roku, ale praktycznie nie było żadnych operacji eksportowych w marcu 2022 r. z powodu blokady portów Morza Czarnego w Ukrainie" - czytamy w raporcie.

"W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, grupa rozpoznała 61 mln USD straty z tytułu utraty wartości aktywów, w tym 38 mln USD wyniósł odpis z tytułu utraty wartości firmy, związany z zakładami przetwórstwa nasion oleistych oraz 23 mln USD wyniósł odpis dotyczący zapasów śruty słonecznikowej po terminie ważności" - podano także.

W I-III kw. roku obr. spółka miała 297,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 347,76 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 915,38 mln USD w porównaniu z 3 996,2 mln USD rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)