W osobnym suplemencie spółka podała, że zapisy we wznowionej ofercie publicznej w transzy inwestorów detalicznych będą przyjmowane 6-13 czerwca, zaś book-building wśród inwestorów instytucjonalnych - 8-14 czerwca.

Dostarczenie do DM Navigator lub Noble Securities przez osoby uprawnione dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących uzyskania prawa pierwszeństwa założono na 8 czerwca do godz. 16:00, podano w suplemencie.

Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych z ich podziałem na transze oraz ceny emisyjnej zaplanowano na 14 czerwca, przydział akcji - na 24 czerwca, zaś pierwszy dzień notowań akcji istniejących oraz prawd do akcji (PDA) na rynku regulowanym GPW - ok. 11 lipca, podano także.

Reklama

"W związku z ustaleniem ceny maksymalnej na poziomie 125 zł zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty nowych akcji w kwocie brutto 49,6 mln zł" - czytamy w suplemencie.

"Spółka szacuje, że wartość wpływów netto z oferty wyniesie około 46,3 mln zł, w przypadku przydzielenia wszystkich nowych akcji w ramach oferty" - czytamy dalej.

W końcu kwietniu spółka opublikowała prospekt emisyjny, w którym podała, że oferta publiczna do 396 558 akcji nowej emisji serii I i do 100 tys. akcji istniejących Creotech Instruments rozpocznie się 9 maja od startu zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Jak wówczas informowano, zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty nowych akcji w kwocie brutto ok. 59,5 mln zł.

11 maja Creotech Instruments poinformował, że zdecydował o czasowym zawieszeniu publicznej emisji akcji serii I ze względu na niekorzystną sytuację na rynkach finansowych, skutkującą negatywnym sentymentem inwestorów dotyczącym inwestycji w akcje. Creotech Instruments podtrzymuje jednak plany przeprowadzenia oferty.

Jak podano w dzisiejszym suplemencie, celem oferty nowych akcji jest pozyskanie przez spółkę środków, które planuje wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności w perspektywie do połowy 2025 roku od momentu wpływu środków do spółki, poprzez:

1. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w projektach satelitarnych oraz systemów kwantowych i UAV. Projekty realizowane są w ramach funduszy otrzymanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a ich przewidywane zakończenie to połowa 2025 roku. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel ok. 21 mln zł;

2. Rozbudowę działu biznesowego spółki, w tym rozbudowa działu sprzedaży i marketingu, wsparcie sprzedażowej działalności zagranicznej. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 6,5 mln zł;

3. Rozbudowę zdolności produkcyjnych i testowych spółki poprzez nabycie nowych urządzeń dla działu produkcji i testów oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel ok. 15,3 mln zł;

4. Rozbudowę zdolności inżynieryjnych spółki poprzez nabycie specjalistycznej aparatury pomiarowej i badawczej oraz IT. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel ok. 3 mln zł;

5. Wdrożenie nowych technologii IT w obszarze kontrolingu, administracji i księgowości pozwalających na skalowanie spółki. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel ok. 0,5 mln zł, wymieniono w suplemencie.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

(ISBnews)